En dag på Galaxen

En dag på Galaxen kan vara väldigt varierande och innehålla allt från skogspromenader till besök på biblioteket. Ibland utnyttjar vi vår fina gård och gör en hinderbana med tidtagning, eller varför inte ett restaurangbesök i vår eminenta sandlåda.

Närheten till skogen är verkligen en förmån och det gör att vi kan göra spontana besök, utifrån barnens önskemål. Under året besöker vi Passagen, Länsmuseet, teatrar med mera. Vi har ett tematiskt arbetssätt där vi vill stimulera barnens lärande och nyfikenhet genom att fånga upp det de visar intresse för och inkorporera läroplanens mål i det temat.

På Galaxen utmanas barnen efter sina individuella förutsättningar, samtidigt som vi skrattar och har roligt tillsammans.

Vi som arbetar på Galaxen

  • Jenny Vadhammar, förskolechef
  • Christina Häglund, förskollärare
  • Mona Larsson, förskollärare
  • Jennifer Björk, barnskötare
  • Monica Pettersson, kokerska

Några ord från Jenny

Som förskolechef på Galaxen har jag ett nära samarbete med personal och föräldrar. Det är korta beslutsvägar vilket leder till att personalen får snabb respons på vad som kommer att hända. Har vi positiv personal får vi glada och trygga barn.

Mitt mål som förskolechef är att Galaxen skall erbjuda en trygg och stimulerande verksamhet för alla barn.

Genom att bygga ett ömsesidigt förtroende mellan föräldrar och personal, vinner vi även barnens tillit och ger dem goda förutsättningar att utvecklas med hänsyn till deras individuella behov.

Jenny Vadhammar
Förskolechef

Inskolning

Vi skolar in nya barn under hela året om vi har någon ledig plats. Det finns alltid en utsedd personal som sköter inskolningen av nya barn. Du som förälder är delaktig under hela inskolningsperioden. Till en början är du med i verksamheten hela tiden och successivt så lämnar du verksamheten och kommer in i rutinerna och börjar följa ordinarie tider. Under inskolningsperioden informeras du om hur verksamheten fungerar och har möjlighet att ställa frågor. Inskolningen tar ungefär två veckor men anpassas efter barnets behov.

Vad tycker våra medlemmar?

Linköpings kommun gör regelbundet en undersökning över föräldrars upplevelse och nöjdhet med förskolorna i kommunen. Galaxen har återkommande fått bra betyg och arbetar medvetet med kommunens undersökning som återkoppling för att göra verksamheten samt barnens och föräldrarnas upplevelse ännu bättre.

Föräldraenkät i förskolan 2016

%

Kvalitetsindex